Virrvarr

Allt är för mycket just nu,

Besattheten av min vikt.
Suicidtankar/impulser.
Självskadetankar/impulsern.
Ångesten.
Det konstanta nedstämdheten.
Återigen besattheten av min vikt.
Tomhetskänslorna, fast ändå känner jag alldeles för mycket.
Och som pricken över i’et så är känslorna så himla intensiva så jag vet inte vad jag ska göra med mig själv.

Jag börjar tänka på att självskada som en möjlig snabb lindring av känslorna....